การทำสมาธิเพื่อลดน้ำหนัก: ได้ผลหรือไม่?

โปรแกรมลดน้ำหนักที่มีการทำสมาธิควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าโปรแกรมที่ไม่มีการทำสมาธิ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ อ่านเพิ่มเติม