ปฏิกิริยาฟิแนสเทอไรด์: สิ่งที่คุณต้องรู้

ศีรษะล้านแบบผู้ชายเกิดจาก DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศที่เรียกว่าแอนโดรเจน Finasteride เป็นตัวยับยั้ง DHT ที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้เพิ่มเติม. อ่านเพิ่มเติม