Cymbalta กับ Cymbalta ทั่วไป (duloxetine)

มีการกำหนดสำหรับภาวะซึมเศร้า โรควิตกกังวล และอาการปวดเรื้อรังที่เกิดจากโรคเบาหวาน ไฟโบรมัยอัลเจีย ความเสียหายของเส้นประสาท หรือปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและข้อต่อ เรียนรู้เพิ่มเติม. อ่านเพิ่มเติม

คำเตือน Duloxetine: สิ่งที่คุณต้องรู้

Duloxetine (ชื่อแบรนด์ Cymbalta) ได้รับการอนุมัติจาก FDA สำหรับภาวะซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคระบบประสาทจากโรคเบาหวาน โรคไฟโบรมัยอัลเจีย และอาการปวดเรื้อรังบางประเภท อ่านเพิ่มเติม