ทำไมผู้ป่วยผิวสีจึงได้รับการรักษาโดยแพทย์ผิวสีจึงดีกว่า

ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพทำร้ายผู้คนมากมาย แต่กลับทำร้ายคนผิวสี ชนพื้นเมือง และคนผิวสีโดยเฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติม. อ่านเพิ่มเติม