ใช้ Amoxicillin และ Clavulanic Acid ขณะให้นมบุตร

คำแนะนำสำหรับคุณแม่ที่ใช้ Amoxicillin และ Clavulanic Acid ขณะให้นมลูก รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทารกที่กินนมแม่และการให้นมบุตร อ่านเพิ่มเติม

ขนาดเฉลี่ยของเพนนีคือเท่าไร