คำถามกายวิภาคของอวัยวะเพศชาย: กล้ามเนื้อหรือกระดูก?

องคชาตไม่ใช่กระดูก หากคุณใช้แรงกดเพียงพอกับองคชาตที่แข็งตัว อาจทำให้เนื้อเยื่ออ่อนฉีกขาดหรือแตกได้ เรียนรู้เพิ่มเติม. อ่านเพิ่มเติม